2017-12-12

Werknemers Werving 360 graden

WW360°
‘De arbeidsmarkt wordt steeds krapper!’ is een steeds vaker voorkomende klacht. De krapte werkt soms zelfs beperkend voor de omzetgroei. Maar eigenlijk is dat onzin. Er zijn namelijk genoeg werknemers, ze kiezen er alleen niet voor om voor jouw organisatie te gaan werken!
Voordat je veel tijd, geld en energie gaat steken in het vinden van nieuwe werknemers via de gebruikelijke werving & selectie kanalen nodig ik je uit om het anders aan te pakken. Je nieuwe werknemers zijn namelijk dichterbij dan je denkt. Het zijn namelijk je eigen werknemers die uitstekende contacten hebben om je nieuwe werknemers te vinden. Of het nu gaat om mensen die je in dienst wilt nemen of om een zelfstandige, je eigen collega’s kennen ze echt wel. Van school, uit andere werkkringen, uit de vriendenkring of via hobby’s. Je moet de interne recruitmentcultuur wel even activeren. Werknemers werving 360 graden noem ik dat.
In de komende blogs zal ik stap voor stap stilstaan bij de verschillende ingrediënten die je nodig hebt om zelfredzaam te worden in het vinden van het juiste talent. Ten eerste moet je in beeld hebben waarom werknemers bij jouw organisatie willen werken (de werknemerswaarde propositie noemen we dat). Vervolgens ga je deze propositie zowel on- als offline promoten. Je huidige werknemers ga je hierbij inzetten als recruiters. Tenslotte optimaliseer je je selectieproces, zodat de kans dat een nieuwe werknemer maximaal wordt.
In het komende blog besteed ik aandacht aan stap 1: de werknemerspropositie.

 

Arnold - 15:24:42 | 3 opmerkingen